Ujdisje Services

Ne prodhimin detaje prej druri dekorative për dyqane, hotele dhe restorante.

Ne prodhimin detaje prej druri dekorative për dyqane, hotele dhe restorante.

Ne prodhimin pots dekorative bimore, tryezat e fuçi, bodrum fuçi, tenxhere fuçi, stools fuçi dhe më shumë.

Ata mund të bëjnë ndërtime të veçanta të kërkesës.

Për prodhimin e artikjve dekorative duke përdorur dru nga pisha, bredhi, gështnjë, lisi, ahu, robolo dhe se një lloj druri që ju zgjidhni.

Ujdisje Services Soulios