Ujdisje Services

Ne prodhimin detaje prej druri dekorative për dyqane, hotele dhe restorante.

Ne prodhimin detaje prej druri dekorative për dyqane, hotele dhe restorante.

Ne prodhimin pots dekorative bimore, tryezat e fuçi, bodrum fuçi, tenxhere fuçi, stools fuçi dhe më shumë.

Ata mund të bëjnë ndërtime të veçanta të kërkesës.

Për prodhimin e artikjve dekorative duke përdorur dru nga pisha, bredhi, gështnjë, lisi, ahu, robolo dhe se një lloj druri që ju zgjidhni.

Ujdisje Services Soulios

Click on the photos for dimensions and details