Familje

Ne prodhimin e sende të punuar me dorë shtëpiake nga ahu, pisha dhe bredh robolo.

Ata janë bërë të gjitha me kujdes të madh dhe vëmendje në dorë dhe mund të ndërtohet dhe të përshtatur masat dhe dimensionet që ju dëshironi.

Click on the photos for dimensions and details